Multi Wave Oscillator

De genezende werking van de MWO is zeer breed omdat het holistisch werkzaam is. Het genezingsproces vindt in alle delen van het lichaam plaats. Multi-Wave-Oscillators worden over de hele wereld gebruikt door therapeuten en particulieren.

De Multi Wave Oscillator wordt succesvol ingezet bij

Elektro-stressaandoeningen:
Pijn in nek, schouders, rug, muisarm, tennisarm, 'beknelde zenuwen', hernia-achtige aandoeningen.

Tumoren en kanker:
Positieve richting geven aan kanker.

Verder bij:
Reuma, artritis, reumatoïde artritis, ontstekingen, hoofdpijn, migraine, hartstoornissen, chronische vermoeidheid en talloze andere aandoeningen.

Enkele achtergronden van de Multi Wave Oscillator

De Multi Wave Oscillator is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van de geleerde en uitvinder Nikola Tesla.
George Lakhovsky heeft hierop voortgeborduurd en heeft veel proeven gedaan op planten, dieren en mensen, met verbluffende resultaten. Hij zet in zijn boek The Secret of Life: Electricity, Radiation and your Body (ISBN 0-939482-08-8) uiteen dat cellen van levende organismen zich als kleine radiozenders en ontvangers gedragen. Wanneer cellen worden doorstraald met een juist gepolariseerd elektromagnetisch veld, met een breed spectrum aan frequenties, dan zal iedere cel zijn eigen frequentie 'oppakken' en energie uit dat veld opnemen. Dit heeft een stimulerende en harmoniserende werking op de cellen en daarmee op de weefsels en het orgaan dat daaruit is opgebouwd.
De Multi Wave Oscillator is voorzien van de beste componenten die de hedendaagse elektronica ter beschikking staat.

Het harmoniseerprincipe:

Wanneer batterijtjes in een scheerapparaat in de juiste volgorde liggen, zal het scheerapparaat de juiste kant op draaien en ook sterk zijn. Als echter een batterijtje verkeerd-om ligt, zal het apparaat zwak draaien of helemaal niet draaien. Wanneer de meeste batterijen verkeerd-om zijn geplaatst, zal het scheerapparaat de verkeerde kant op draaien en daarmee verkeerd werken.
De werking van een apparaat is optimaal als alle interne energiebronnen gelijk zijn gericht (gelijke polarisatie) en de werking wordt slechter naarmate meer energiebronnen verkeerd-om zijn gepolariseerd. Harmonie geeft een bundeling van energie; verstoring van de harmonie (wanorde) doet energie teniet.

Het harmoniseringsprincipe in ons lichaam:

Ons lichaam bestaat uit een aantal organen, die zijn opgebouwd uit weefsels. De weefsels zijn weer opgebouwd uit cellen. Wanneer alle cellen met elkaar samenwerken, doordat ze in de juiste 'volgorde' zijn gerangschikt (juist gepolariseerd), dan vindt er bundeling plaats van energie en zal het orgaan als geheel goed en krachtig functioneren. Als er cellen zijn die 'verkeerd-om' liggen, werken deze de 'goedliggende' cellen tegen en zal het orgaan minder energie hebben en minder goed functioneren. Wanneer het aantal cellen dat 'verkeerd-om' ligt zeer groot is, hebben we te maken met een grote mate van wanorde en zal het orgaan zéér zwak en mogelijk zelfs verkeerd werken.

Wat doet de Multi Wave Oscillator

De Multi Wave Oscillator is een harmoniserende energiebron. Het zendt een elektromagnetisch veld uit dat alle cellen van de organen doorstraalt. De goed gepolariseerde cellen verkrijgen energie uit dat veld, doordat het veld 'in fase' is met de trillingen van de gezonde cellen. U kunt dit vergelijken met iemand op een schommel: als u op het juiste moment een klein zetje geeft, gaat de schommel steeds harder slingeren. Cellen die verkeerd-om 'slingeren' worden door het elektromagnetische veld eerst afgeremd en vervolgens aangezet in de goede slingerbeweging.
De Oscillator is daarom een apparaat waarmee afwijkingen in de juiste werking van cellen, weefsels en organen goed kunnen worden gecorrigeerd.
Meer informatie vindt u op: www.multiwaveoscillator.nl

Elektrosmog/elektrostress:

Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Wanneer velden verkeerd gepolariseerd zijn, zoals die van de netspanning in ons huis en de elektromagnetische straling van zenders, werkt de overgedragen energie van die velden de werking van de gezonde cellen tegen. Dit uit zich in een ontregelend proces dat bekend is komen te staan als elektrostress. Na verloop van tijd kan dit uitmonden in de een of andere chronische aandoening. Talloze aandoeningen worden veroorzaakt door elektrosmog, terwijl we er geen weet van hebben omdat het zich allemaal onzichtbaar afspeelt.
Aandoeningen die hun oorzaak vinden bij elektrosmog kunnen heel goed met de MWO worden behandeld. Bij een eerste behandeling kunnen de resultaten al goed merkbaar zijn. Verstoringen en blokkades worden opgeheven, hetgeen zich uit in een ontspannen en verlicht gevoel.
Vanzelfsprekend is het belangrijk iets te doen aan de elektrosmog in uw leefomgeving. Wanneer we namelijk weer in dezelfde omgeving terugkeren waarin we de elektrostress hebben opgebouwd, zullen de klachten na van verloop van tijd weer terugkomen.

Wat de MWO niet kan

De MWO kan uw lichaam harmoniseren, blokkades weghalen, elektrostress neutraliseren, ontstekingen en mogelijk zelfs kanker een positieve richting geven, en nog veel meer.
Wat de MWO echter niet kan, is datgene wat in uw lichaam ontbreekt aanvullen. Als u een chronisch tekort heeft aan vitaminen of mineralen (en wie heeft dat niet?) dan kan de MWO die niet aanvullen. Behandelingen met de MWO zouden daarom aangevuld dienen worden met benodigde voedingssupplementen. Het genezingsproces zal hierdoor beslist worden versneld, omdat de voedingssupplementen door de inwerking van de harmoniserende werking van de MWO goed tot hun recht komen.
Homeopathische middelen en kruiden zullen onder de harmoniserende kracht eveneens beter tot hun recht komen in uw lichaam.
Chemische 'geneesmiddelen' kunnen daarentegen het genezingsproces tegenwerken, doordat er chemisch gif in het lichaam komt dat ontregelend werkt (lees de bijsluiters!). Deze middelen onttrekken bovendien energie aan het lichaam, doordat de lichaamsvreemde stoffen weer moeten worden verwijderd. In bepaalde stadia van een ziekteproces kunnen ze echter noodzakelijk zijn.

De behandeling ondersteunen:

Vanzelfsprekend is het juist om zoveel mogelijk met MWO-behandelingen mee te werken. Dit kan betekenen dat we veranderingen moeten aanbrengen in ongezonde gewoonten, zoals roken, veel alcoholische dranken nuttigen of lange tijd verblijven in een omgeving met veel elektrosmog.
Een ziekte of kwaal kunnen we zien als een signaal van ons lichaam (en geest) dat we wellicht onze levenswijze en omgeving dienen te veranderen.
Natuurlijk kunt u zich van bepaalde invloeden niet bewust zijn, zoals de schadelijke invloed van elektrosmog. Uw lichaam reageert er echter wel op, ongeacht of u het beseft of niet. Vroeg of laat kan dat uitlopen op een chronische aandoening of hardnekkige ziekte. Tijd om de juiste aandacht aan uw lichaam en omgeving te besteden.


Deel deze pagina

Volg ons op