Verzamelpunt correctie

Het Verzamelpunt is een van de meest fascinerende aspecten van ieder mens. Wij allemaal hebben er een. Het heeft invloed op alles van ons, onze uitstraling, onze intelligentie, ons humeur, onze gezondheid, onze manier hoe we de wereld ervaren, onze reacties naar onszelf, onze omgeving, onze interactie en onze verhouding met anderen, onze prestaties, ons geloof en spiritualiteit, onze beslissingen.

Het Verzamelpunt

Nu hebben de meeste van ons nog nooit gehoord van Het Verzamelpunt en zijn onwetend dat we er een hebben of, in sommige gevallen, meer dan een. Meer dan honderd jaar geleden toonde de wetenschap aan dat rond elk proton een wolk van electrons aanwezig is. Dit betekent dat alles in het gematerialiseerde universum, inclusief het menselijk lichaam, elektrische energie aanwezig is. Het is een wetenschappelijk feit dat energiesystemen verzameld zijn om een epicentrum. Galaxies, sterren, planeten, moleculen en atomen zijn allemaal energiesystemen die trillen. Uitgaande van het feit dat ze trillen, hebben ze allemaal een centrum van draaiing. Het menselijke lichaam is een complex elektrisch energiesysteem maar, meer dan een eeuw lang, zijn deze wetenschappelijke feiten voornamelijk genegeerd door de medische wetenschap. Om die reden, is het niet verrassend dat de conventionele medische wetenschap nu eerst het bestaan heeft erkend van het epicentrum van het menselijke lichaam, genaamd Het Verzamelpunt.

Plaats

De plaats van Het Verzamelpunt, de belangrijkste vortex van energie binnen het menselijke energieveld, bepaalt onze waarneming/gewaarwording en reflecteert het continuüm of de toestand van onze fysieke of psychische gezondheid en onze geestestoestand. Zijn locatie beïnvloedt dus ook de staat van andere energievortexen, de chakras, de staat van de klieren en de organen waar een relatie mee is, of het immuunsysteem, de lichaamshouding en zelfs de huidkleur. Als een patiënt eenmaal een verzamelpuntcorrectie heeft gehad, verlaten zij dikwijls de behandelkamer met helder stralende ogen, een gezonde huidkleur en dikwijls meer rechtop lopend en groter, als hun postuur dat toelaat. Dikwijls is de verandering van de houding/gedragsverandering onmiddellijk, maar ook kan dit bij anderen weer een langere tijd in beslag nemen. De meerderheid van de mensen wordt zich bewust van een grotere rust/kalmte, een gevoel van een doel hebben, herstel van hun gevoel voor individuele waarden en acceptatie van het leven en van anderen.

Kennis

Als je bij een persoon de plaats weet van Het Verzamelpunt, dan weet je een heleboel over hem/haar. Bijvoorbeeld, iemand met een gecentreerd verzamelpunt, of juist enigszins naar het hoge rechtse vanuit het centrum, verzamelpunt aan de voorzijde van de borst en gecentreerd aan de achterzijde van de borst is gemakkelijk gelukkig, gezond, blij, en mentaal en fysiek goed in balans. Zij/hij is waarschijnlijk extrovert, eerlijk positief over het heden en de toekomst, heeft vertrouwen, is ontspannen, enthousiast, geïnteresseerd in het leven, in anderen en de wereld waarin ze leven. We hebben ze allemaal wel eens ontmoet, mensen die voor een periode in hun leven alles (meestal omdat hun verzamelpunt in het centrum zit) lijken te hebben wat ze nodig hebben, alles aankunnen wat ze in het leven tegenkomen en hebben een ogenschijnlijk gemakkelijk levenspad. Het feit dat we hun herinneren toont aan hoe ongewoon dat is. We wensen met hen te wedijveren. Zij zijn voor ons het ideaal:

Totdat iets in hun leven verandert!!

Iets zo simpel als het langzaam toenemen van de stress, een verandering in hun relatie met een belangrijk persoon of andere mensen in hun leven, verandering van werk, een kennelijk klein ongeluk, een ziekte die energie kost, zelfs iets onbelangrijks als een flinke griep of klierontsteking, veroorzaakt door vervuiling, etc. – ieder van deze  dingen kan het verzamelpunt verplaatsen vanaf het centrum, soms meteen, zoals bij een auto-ongeluk  waarbij het energiesysteem door elkaar wordt geschud en de oorzaak is van de shock aan het gehele energieveld of langzaam, zoals in een permanente stress of bij een voortschrijdende ziekte.
We kunnen de verandering in hun zien of plotseling of misschien na een bepaalde tijdsperiode maar je kunt het verschil niet veronachtzamen. Er kunnen duidelijke gevoels- of gedragsveranderingen of meer subtiele fysieke veranderingen plaatsvinden, zoals huidkleur achteruitgang, het ontbreken van glanzende ogen, het postuur dat minder recht is en minder zelfverzekerd, of het haar of  figuur maakt minder indruk. De persoon zal misschien zeggen dat hij/zij “niet langer zichzelf” is. Of dat ze niet alles meer kunnen doen wat ze deden, of minder gelukkig zijn dan voorheen.

We kunnen al deze zaken ook bij ons zelf opmerken, of plotseling door een traumatische ervaring, ziekte, ongeluk, of langzamerhand over een bepaalde tijdsperiode. We merken dat we niet langer de uitdagingen van het leven aan kunnen of de dagelijkse gebeurtenissen, zoals we altijd wel konden en soms kijken we terug naar de tijd dat we ons meer “bij onszelf” waren dan we nu zijn. We zijn ons bewust van bepaalde veranderingen maar kunnen dikwijls niet verklaren waarom of zelfs hoe we verschillen van de persoon de we normaal voelde te zijn.

We weten misschien wat er met ons gebeurd is: een shock, een sterfgeval, een val of motorongeluk, bijvoorbeeld. Maar we kunnen niet begrijpen waarom we ons zo anders voelen, waarom dingen waar we eens zoveel plezier in hadden nu geen voldoening meer geven, waarom we niet meer zo fysiek en mentaal kunnen presteren op de manier zoals we het deden, waarom het leven op de een of andere manier veranderde voor ons, we lijken zo verschillend. Soms noemen we deze toestand door een term als “mid-live crisis”, zich neerslachtig tot depressieve klachten, “aftakelen”, “veranderingsnoodzaak” te gebruiken. We gaan starten aan een reeks van verschillende therapieën, zoals advies inwinnen, medicijnen om de stemming te veranderen, slaapmiddelen, of benoem de symptomen die er zijn  als resultaat van de verandering die er voor ons gevoel plaats gevonden heeft. Hoe dan ook, meestal zijn we toch ons bewust van de fundamentele verandering van wie we zijn, hoe we de wereld ervaren, hoe dingen komen opdagen en ons overkomen, hoe we gezien worden door, en omgaan met anderen.

Kort samengevat:

Een mens is een onafhankelijk trillend energieveld.  (Voor verdere informatie zie het boek van Lynne McTaggart’s "The Field".)  Alle trillende energievelden, op grond van het feit dat ze trillen, moeten een epicentrum van draaiing hebben. Het epicentrum van het menselijke energiesysteem is wat we noemen “Het Verzamelpunt”.
De plaats en invalshoek van het verzamelpunt op het fysieke lichaam bepaalt de conditie en verdeling/verspreiding van het menselijke energieveld.
De conditie verdeling/verspreiding van het menselijk energieveld is rechtstreeks proportioneel naar het biologische energieveld en de activiteit van de organen en klieren in het fysieke lichaam.

De biologische activiteit van de organen en klieren bepaalt de plaats van het verzamelpunt en bijgevolg de conditie en distributie van de biologische energie door het gehele lichaam. De plaats en invalshoek van het verzamelpunt bepaalt de biologische activiteit van alle organen en klieren, inclusief de hersenen.
De plaats en invalshoek van het verzamelpunt bepaalt hoe een individu zich voelt en gedraagt.
Plaatsing van het verzamelpunt naar het centrum en onder een geschikte hoek van voor en achter van de borst zal de manier van individueel gevoel en gedrag veranderen.

Een effectief gecorrigeerd verzamelpunt kan gecentreerd blijven voor een aanzienlijk lange tijd, afhankelijk van verschillende factoren.

Opgepast!

Als extra moet worden beklemtoond dat een verzamelpunt alleen naar het centrum verplaatst dient te worden door een persoon met voldoende kennis, ervaring en ethische bedoelingen om het proces goed te laten verlopen.Dit is één van de meest fascinerende aspecten van de mens. Het punt heeft o.a. invloed op uitstraling, intelligentie, gezondheid, prestaties, spiritualiteit en beslissingen. Het is een zeer helder punt met een intense energie en het bevindt zich in het elektromagnetische energieveld dat elk mens omgeeft. Een geoefend waarnemer kan het voelen en/of zien.


Deel deze pagina

Volg ons op